Panorama staat voor een warme school waar leerlingen openbloeien tot kritische en zelfstandige studenten. Klaar voor succesvolle hogere studies.

Blikverruimend

Wij kijken én gaan verder dan de standaard. De lat ligt hoog. Onze focus ligt vooral op wetenschappen, wiskunde en Latijn, maar de lessen overstijgen dat. We laten onze leerlingen proeven van andere disciplines zoals journalistiek en woordkunst en geven ook niet altijd op dezelfde manier les. Dat deze brede algemene vorming een goede basis blijkt voor toekomstige ingenieurs, psychologen en rechtenstudenten maakt ons enorm trots.

Welkom

We zijn een school waar jongeren zich thuis voelen. Daarom is het belangrijk dat we elke leerling vanaf het begin goed leren kennen: we kijken en luisteren naar interesses, noden en talenten. Onze leraren zoeken mee naar de beste begeleiding en leerstrategieën.

We zetten sterk in op het welbevinden van onze leerlingen. Je mag en kan hier jezelf zijn.

Wanneer je je goed voelt, durf je ook meer. We staan er dan ook op dat leerlingen initiatief en beslissingen leren nemen. Zo krijgen ze de kans om stap voor stap te groeien tot een actieve wereldburger met het zicht op hun toekomst in Antwerpen en ver daarbuiten.

Een groep leerlingen van Panorama werken samen aan een taak met een mooi uitzicht op de achtergrond.