Panorama wil de leerlingen professioneel opleiden, begeleiden en opvoeden tot kritische wereldburgers. In een positief leer- en leefklimaat ontwikkelen wij samen kennis, vaardigheden en competenties.
Als je je inschrijft in onze school engageer je je  om:

  • je competenties maximaal te ontwikkelen.
  • een positieve leer- en gedragshouding aan te nemen.

Als je naar school gaat, kom je in een gemeenschap terecht. Samen leven en werken betekent ook dat we samen afspraken maken. Dit document is een intern schoolreglement en een aanvulling op het algemeen schoolreglement. Het bevat enkel de afspraken en regelingen die specifiek voor onze school gelden.